Periodička izobrazba i početna kvalifikacija vozača

You are here:

2003. godine od strane europskog parlamenta i vijeća Europe usvojena je Direktiva 2003/59/EC koja propisuje obaveze država članica i država budućih članica EU oko početnih kvalifikacija i periodičnoj izobrazbi vozača za prijevoz robe ili putnika.

 

Člankom 10. utvrđena je i obveza svake članice ili buduće članice EU odrediti KOD zajednice (COD 95) kojim se posebno obilježava svaki vozač koji posjeduje CPC Driver certifikat (Certificate of Professional Competence) čime se dokazuje njegova početna kvalifikacija i periodička izobrazba.

 

Učilište Laura je 25.studenog 2013. godine pod klasom UP/I-340-01/13-07/25 i URBROJEM 530-05-1-2-13-2 dobilo ovlaštenje od Minstarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za izvođenje početne i periodične izobrazbe vozača.

 

Rok primjene navedenih obaveza za RH je za prijevoz putnika stupio na snagu 01.07.2015. godina, a za prijevoz putnika stupa na snagu 01.07.2016. s tim da vozači koji sudjeluju u prometu u ostalim članicama EU moraju imati upisan KOD 95 već sada, bez obzira na krajnji rok za Hrvatsku.

 

Vozači motornih vozila

Svi vozači kojima je za upravljanje vozilima potrebna vozačka dozvola kategorije C1, C1E, C, CE, D ili DEmoraju steći početnu kvalifikaciju i redovito prolaziti obaveznu periodičku izobrazbu. Ukoliko samo polože vozački ispit, sama kategorija bez kvalifikacije i upisanog KOD 95 služi samo za prijevoz za osobne potrebe i ne može se zaposliti na radno mjesto vozača motornog vozila.

 

KOD 95

Stječe se: Prekvalifikacijom (polaganjem razlike predmeta između svoje završene srednje škole i srednje škole vozača motornih vozila – u obrazovanju odraslih)

 

Periodička izobrazba – KOD 95

Predavanje traje 35 nastavnih sati, a dijeli se na prijevoz tereta i prijevoz putnika. Mora se ponavljati svakih 5 godina. Mogu pristupiti samo oni koji su položili C i CE kategoriju do 10. rujna 2009., a D kategoriju do 10. rujna 2008. godine. Svi koji su položili C,CE i D kategorije nakon spomenutih datuma moraju da bi pristupili periodičkoj izobrazbi moraju posjedovati svjedodžbu vozača motornog vozila ili početne kvalifikacije. Nakon odslušane periodičke izobrazbe dobivate Potvrdu sa kojom u nadležnoj policijskoj upravi izrađujete novu vozačku dozvolu sa upisanim KOD 95, pored kategorija.

 

Periodička izobrazba obavezna je za sve kvalificirane vozače motornog vozila!!!

 

Ukoliko ne posjedujete gore navedene kvalifikacije, upisom u Autoškolu na našem Učilištu pruža Vam se mogućnost kompletnog programa stjecanja potrebnih kvalifikacija za upravljanje teretnim vozilima ili autobusima.