Kategorija BE
You are here:
Informacije o kategoriji
00212

Kategorija BE

U Autoškoli Urban, možete se osposobiti za BE kategoriju, pri čemu se osposobljavanje sastoji od 5 sati teorijskog dijela obuke nakon čega polažete ispit iz propisa i 10 sati praktičnog dijela nakon čega polažete ispit vožnje.

Ukoliko  želite vući prikolicu koja je u kombinaciji vučnog vozila B kategorije i priključnog vozila, pri čemu je najveća dopuštena masa priključnog vozila preko 750 kg NDM, obavezno morate posjedovati kategoriju BE te ako zbroj Vašeg vučnog i priključnog vozila ne premašuje 7000 kg NDM.  Minimalna starosna dob je 18 godina te je potrebno posjedovati B kategoriju.

Primjer: vučno vozilo 3300 kg NDM + priključno vozilo 2800 kg NDM = 6100 kg NDM ( potrebna vozačka za BE kategoriju)

Ova kategorija se koristi najčešće za vuču dvoosovinskih prikolica za prijevoz automobila, konja, kamp prikolica ili specijalnih prikolica težih od 750 kg NDM.

Za upis je potrebno liječničko uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za vozača navedene kategorije.

Cijene i paketi

KATEGORIJA BE

već od:
2.499,00kn

Napomena: Za detaljan izračun po kategorijama molimo pogledajte službeni CJENIK.