Kategorija B
You are here:
Informacije o kategoriji
kategorija_a1

Kategorija B

B kategoriju možete upisati sa navršenih 17 i pol godina. Prije 18. godine možete proći obuku i položiti ispite iz Prometnih propisa i Pružanja prve pomoći, a ispit iz Upravljanja vozilom polažete s navršenih 18 godina starosti.

U autoškoli ste obavezni prisustvovati programu teorijskog dijela u trajanju od 30 sati, te praktičnu nastavu u trajanju od 35 nastavnih sati. Predavanje iz predmeta Pružanje prve pomoći osposobljavaju ovlaštene Zdravstvene ustanove. U ovu kategoriju ulaze motorna vozila čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500 kg i koja su konstruirana i dizajnirana za prijevoz ne više od 8 putnika ne računajući sjedalo za vozača.

Motorna vozila ove kategorije mogu biti u kombinaciji s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa ne prelazi 750 kg. Ne dovodeći u pitanje propise o tipnom odobrenju vozila o kojima je riječ, motorna vozila u ovoj kategoriji mogu se kombinirati s priključnim vozilom čija je najveća dopuštena masa veća od 750 kg, pod uvjetom da najveća dopuštena masa ove kombinacije nije veća od 4.250 kg. U slučaju da je najveća dopuštena masa takve kombinacije vozila veća od 3.500 kg, takvom kombinacijom može upravljati vozač samo nakon što je položio vozački ispit za tu kombinaciju vozila iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom te se u vozačku dozvolu u tom slučaju polaže KOD 96

Cijene i paketi

KATEGORIJA B

već od:
4.250,00kn

Napomena: Za detaljan izračun po kategorijama molimo pogledajte službeni CJENIK.