Kategorija AM
You are here:
Informacije o kategoriji
kat1

Kategorija AM

U AM kategoriju spade ju mopedi i laki četverocikli . U program osposobljavanja možete se upisati sa navršenih 14 I pol godina, a ispitu vožnje možete pristupiti sa navršenih 15 godina.

Realizirati ćete 30 nastavnih sati iz teorijskog dijela , polagati ispit Pružanje Prve Pomoći nakon odslušanog predavanja, a u praktičnom dijelu Vas očekuje 15 sati vožnje. Obuka se provodi na mopedu marke BAOTIAN.

Cijene i paketi

KATEGORIJA AM

već od:
3.990,00kn

Napomena: Za detaljan izračun po kategorijama molimo pogledajte službeni CJENIK.