Popis kategorija

Kategorije
You are here:

Želim se informirati za kategoriju:

(kliknite mišem na slovo)

Kategorija AM

U AM kategoriju spade ju mopedi i laki četverocikli . U program osposobljavanja možete se upisati sa navršenih 14 I pol godina, a ispitu vožnje možete pristupiti sa navršenih 15 godina. Realizirati ćete 30nastavnih sati iz teorijskog dijela, polagati ispit Pružanje Prve Pomoći nakon …

3.990,00 kn

Kategorija A1

U A1 kategoriju spadaju motocikli sa ili bez bočne prikolice radnog obujma motora do 125cm³ i snage motora od najviše 11 kW i motorna vozila na tri kotača čija snaga nije veća od 15 kw.
U program osposobljavanja možete se upisati sa navršenih 15 i pol godina, a ispitu iz vožnje …

već od 1.900,00kn

Kategorija A2

U A2 kategoriju ulaze motocikli sa ili bez bočne prikolice čija snaga motora ne prelazi 35 kW i čiji omjer snaga/masa ne prelazi 0,2kW/kg, tako da s položenom A2 kategorijom možete voziti motocikle do 600 cm³ (ovisi o omjeru snage/mase). Upisati se može osoba koja ima …

već od 2.000,00 kn

Kategorija A

Pod A kategoriju ulaze motocikli sa ili bez bočne prikolice iznad 35 kW i motorna vozila na tri kotača čija je snaga veća od 15kw te se u program osposobljavanja možete upisati sa navršenih 23 i pol godine, a ispitu iz vožnje pristupiti sa 24 godine. Obuka se sastoji od 30 sati teorijskog dijela, predavanja …

već od 2.000,00 kn

Kategorija B

B kategoriju možete upisati sa navršenih 17 i pol godina. Prije 18. godine možete proći obuku i položiti ispite iz Prometnih propisa i Pružanja prve pomoći, a ispit iz Upravljanja vozilom polažete s navršenih 18 godina starosti…

već od 4.920,00 kn

Kategorija B96

Sa B kategorijom može se vući priključno vozilo čija najveća dopuštena masa ne prelazi 750 kg. Vlasnici vozačkih dozvola B kategorije mogu vući vozilo koje je teže od 750 kg, pod uvjetom da najveća dopuštena masa ove kombinacije vozila nije veća od 4 250 kg.

1.000,00 kn

Kategorija BE

U Autoškoli Urban, možete se osposobiti za BE kategoriju, pri čemu se osposobljavanje sastoji od 5 sati teorijskog dijela obuke nakon čega polažete ispit iz propisa i 10 sati praktičnog dijela nakon čega polažete ispit vožnje.

2.499,00 kn

Kategorija C

U osposobljavanje kandidata za vozače C kategorije vozila možete se uključiti ako: pribavite uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom C kategorije za koje prethodno od svog liječnika opće prakse morate zatražiti …

već od 1.950,00 kn

Kategorija CE

CE kategorija (stari Zakon E kategorija – za prikolice) je kategorija koja vam omogućava upravljanje vozilima u kombinaciji vučno vozilo C kategorije i priključno vozilo. U program se možete uključiti ukoliko posjedujete C kategoriju, već nakon položenog ispita C kategorije …

2.799,00 kn

Kategorija D

Za D kategoriju je minimalna starosna dob od 24 god. Upisati se možete sa 23 i pol godine. Po novom zakonu D kategoriju možete upisati i uz posjedovanje samo B kategorije ili C kategorije. Iznimno, starosna dob od 21.godinu za polaganje ukoliko je vozač uspješno stekao početnu kvalifikaciju sukladno propisu …

već od 8.999,00 kn